Arbenigwr mewn Prosesu a Gweithgynhyrchu Gwydr Modurol

Newyddion

 • Reducing The Degree Of Accident Damage And Correct Understanding Of Automobile Glass

  Lleihau Gradd Niwed Damweiniau A Dealltwriaeth Gywir O Wydr Moduron

  Ers ymddangosiad ceir, mae gwydr wedi bod yn anwahanadwy. Dim ond wrth wrthsefyll gwynt ac oerfel, glaw a llwch y chwaraeodd y gwydr car gwreiddiol. Gyda datblygiad y diwydiant ceir, mae cyflwr y ffyrdd yn parhau i wella, ac mae cyflymder cerbydau yn cynyddu. Mae'r arg ...
  Darllen mwy
 • How much do you know about car glass?

  Faint ydych chi'n ei wybod am wydr car?

  Gyda phoblogrwydd ceir a gwella safonau byw, yn raddol dechreuodd perchnogion ceir roi sylw i harddwch ceir, ymddangosiad ceir, pŵer ceir ac ati, ond anwybyddwyd yr ategolion allweddol y mae'n rhaid iddynt eu hwynebu bob tro y maent yn gyrru: gwydr car. Pan fydd y gwydr car yn ...
  Darllen mwy
 • Changes of automobile glass

  Newidiadau o wydr ceir

  Mae gwydr car fel ein ymbarél, gan gyfrif am draean o arwynebedd y car. Gall nid yn unig ein hamddiffyn rhag y gwynt a'r glaw, osgoi difrod pelydrau uwchfioled, ond hefyd darparu llinell dda o olwg inni a chanolbwyntio ar yrru. Fodd bynnag, o'r perspe ...
  Darllen mwy
 • AGC, the world’s first automotive glass manufacturer, saves more than 13000 man hours per year through RPA

  Mae AGC, gwneuthurwr gwydr modurol cyntaf y byd, yn arbed mwy na 13000 o oriau dyn y flwyddyn trwy RPA

  Sefydlwyd AGC ym 1907 a'i bencadlys yn Tokyo, Japan. Cynhyrchodd frics anhydrin yn annibynnol ar gyfer ffwrnais wydr ym 1916 a lludw soda fel deunydd crai gwydr ym 1917. Mae ganddo fwy na 290 o gwmnïau a mwy na 50000 o weithwyr mewn mwy na 30 o wledydd a rhanbarthau ...
  Darllen mwy